• 5
  • 8
  • 4
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
  • 3
Et af de helt specielle projekter vi har været involveret i er lamper til bommene på Storebælt. Bommene bruges til at stoppe trafikken på henholdsvis høj- og lavbroen, i tilfælde af påsejling, trafikuheld og nedfaldende isflager.


Ring i dag og hør
Kontakt os på 69 14 47 00