EU's Vejpakke

Hvad er EU's Vejpakke?

 

Vejpakken er en del af udmøntningen af to EU-forordninger og et direktiv, der blandt andet skal sikre, at chauffører, der fragter varer rundt på de danske og europæiske veje, har ordentlige forhold og arbejdsvilkår, samt at konkurrencen på det danske og europæiske marked er fair for vognmændene og transportbranchen.

Kort og godt;

Bedre arbejdsforhold, lige konkurrencevilkår og mere sikkerhed på vejene er målene for EU’s vejpakke, hvis regler har været implementeret siden august 2020.

Fairness og sikkerhed

 

 I dette afsnit beskriver vi hvad der ligger bag EU’s vejpakke, og hvad det betyder for dig. Vi viser dig, hvad du skal holde øje med i fremtiden, vigtige datoer og hvordan du overholder lovkravene med DTCO 4.0 og dens efterfølger, DTCO 4.1.

 

Dele af EU-vejpakke, der allerede er indført:

 

02. februar 2022

Indtastning af landekode ved første mulige stop

Dette første stop skal foretages på den nærmest mulige holdeplads ved eller efter grænsen.

Hvor en medlemsstats grænse krydses på en færge eller i et tog, anfører eller indlæser føreren nationalitetsmærket for landet ved ankomsthavnen eller ankomststationen.


 

21. februar 2022

Nye udstationeringsregler

 Cabotageregler lavet om – en chauffør må tage tre ture i et andet land end sit hjemland, hvorefter han i fire dage efter sidste tur ikke må foretage yderligere cabotagekørsel. Cabotagekørsel (max. tre transporter) skal finde sted inden for højst syv dage (maks. tre dage pr. land).

 

Muligheden for at vende hjem – arbejdet skal tilrettelægges således at dette sker inden for hver fire på hinanden følgende uger med henblik på at afholde mindst én regulær ugentlig hviletid eller en ugentlig hviletid på mere end 45 timer.

 

Løn efter hvilket land, cabotagekørslen foretages i.


 

21. maj 2022

Kontrol af Arbejdstidsdirektivet for mobile løn-modtagere træder i kraft 

Politiet kontrollere kun for pause.

FSTYR kontrollere resten i forbindelse med en køre- hviletidskontrol.

Der vil kun blive ført kontrol, hvis der samtidig konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre/hviletidsreglerne.


 

21. august 2023

Indførelse af Smart takograf version 2

Efter denne dato skal alle ny-indregistrerede køretøjer have en GEN2-V2 takograf installeret

 


 

 

Fremtidige dele af EU-vejpakke, frem til 2026:

31. december 2024

Dokumentation bagud hæves og udskiftning af gamle takografer

Dokumentation for indeværende periode og de forudgående 56 dage skal medbringes.

Deadline for udskiftning af de analoge takografer såvel som GEN1 digitale takografer for køretøjer med international kørsel.


 

19. august 2025

Deadline for udskiftning af GEN2-V1 til GEN2-V2

Deadline for udskiftning af Smart Takograf version 1 til Smart takograf version 2 i køretøjer, der udfører international transport.


 

01. juli 2026

GEN2-V2 er krav for køretøjer ned til 2,5 tons

Fra denne dato skal køretøjer ned til 2,5 tons tilladt totalvægt have installeret en Smart takograf version 2, såfremt køretøjet udfører international transport

 

 

Registrering af landekode

Hvordan registreres landekode ved krydsning af grænser?

​Det er obligatorisk at indtaste landekode efter at have krydset en grænse siden 02.02.2022. Med den nye Smart Takograf version skal chaufføren ikke tænke på det - det sker helt automatisk – se videoen for nærmere information.