Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos FDParts A/S:

 

1. Tilbud

Tilbud er bindende i 30 dage.

2. Priser

Priser er excl. moms- og statsafgift og med forbehold for ændringer i valutakurser. Prislister er med forbehold for trykfejl.

3. Levering

Levering sker Ex Works, svarende til Incoterms 2010. Ordrer afgivet inden kl. 14.00 afsendes samme dag.

4. Reklamationer

Reklamationer over synlige mangler skal ske inden 8 dage fra varemodtagelsen.

5. Returvarer

Undtagelsesvis og kun efter forudgående aftale kan normale lagervarer returneres franco i ubrugt og ubeskadiget stand med vedlagt fakturakopi eller henvisning til fakturanummer. Der fratrækkes 15% inden kreditering til ekspeditionsomkostninger. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Deposita er gældende i seks (6) måneder fra udstedelsesdato. Returenhed skal vedlægges fakturakopi.

6. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser: Netto kontant.

Ved kreditaftale: Se faktura.

Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned.

7. Ansvar for og afhjælpning af mangler

Salg til erhvervslivet - en gros.

Ved salg til en anden erhvervsvirksomhed som slutbruger er der 12 måneders reklamationsfrist, heraf første 6 måneder som garanti. Det betyder, at fabrikationsfejl/mangler medfører ombytning eller reparation ved sælger for afhjælpning af manglen. Ved salg af brugt udstyr, værkstedsmateriel og lignende er der ingen reklamationsret, medmindre den er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen eller faktura.

8. Ansvar for materiellets skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

9. Øvrige forhold, herunder kursusvirksomhed, hosting af virksomhedskort m.m.

Kurser udbydes efter et sæt standardbetingelser, jf. særskilt afsnit nedenfor. De kan til enhver tid ændres uden forbehold af FDParts A/S.

For hosting af virksomhedskort opkræves et årligt gebyr. Dette gebyr refunderes ikke helt eller delvis ved opsigelse, ophør eller andre forhold som FDParts A/S ikke er hverken direkte eller indirekte årsag til.

 

10. Kursusbetingelser

 

Vilkår for tilmelding, afbud og betaling:
Tilmelding
Tilmelding foregår ved at skrive til akademi@fdparts.dk eller som anført på kursusbeskrivelsen. Tilmeldingen skal indeholde antal og navn(e) på de tilmeldte samt evt. oplysninger om rekvisition. Du vil efter tilmelding modtage en e-mail med bekræftelse på din/jeres deltagelse. Før kursusstart modtager du desuden faktura på det ønskede antal deltagere.

Betaling
Den fremsendte faktura skal betales jf. betalingsbetingelserne på fakturaen.
Ved nogle kurser kan der være aftalt forskellig pris ved forskelligt antal deltagere. Det er antal tilmeldte deltagere ved den i programmet anførte tilmeldingsfrist, der afgør prisen

Afbud
Bliver du forhindret i at deltage, skal du melde afbud til FDPARTS Akademi senest 25 hverdage før kursusdatoen eller i henhold til den i programmet angivne frist herfor. Ved rettidig afbud, kan I samtidig vælge, om I vil overføres til et senere kursus eller krediteres helt.

Ved senere afbud vil I blive faktureret kursets fulde beløb.

Pladsen kan overføres til en anden deltager uden omkostninger, såfremt du melder det til FDPARTS Akademi senest 1 dag før kursusstart.

Hvis du bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom, vil du blive faktureret den fulde pris, med mindre du har meldt fra til kurset før den angivne tilmeldingsfrist. Herefter vil du blive tilbudt den første ledige plads på et senere kursus.

Aflysning af FDPARTS Akademi
Hvis FDPARTS Akademi aflyser et kursus – fx pga. at underviseren bliver syg, vil vi så vidt muligt forsøge at flytte kurset til en anden dag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller du er forhindret i at deltage den pågældende dag, kurset afvikles, tilbagebetales den evt. indbetalte kursuspris.

Ved for få deltagere forbeholder FDPARTS Akademi sig ret til at aflyse et kursus. Det kan fx være i situationer, hvor FDPARTS Akademi skønner at den enkeltes udbytte vil blive for lavt pga. det lave deltagerantal, eller det kan være af rent økonomiske årsager. FDPARTS Akademi vil så vidt muligt forsøge at flytte kurset til en anden dag. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller du er forhindret i at deltage den pågældende dag, kurset afvikles, tilbagebetales en evt. indbetalt kursuspris.

 

Persondatapolitik

For at kunne indgå aftale med FD Parts A/S, registrerer og gemmer vi følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail Adresse
CVR nr.

 

Registreringen bliver foretaget med det formål at kunne levere det bestilte til dig og din virksomhed. Vi indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for leveringen af en vare eller serviceydelse, og vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Oplysningerne registreres hos FD Parts A/S og slettes efter 5 års inaktivitet.

 

Ejerne og de ansatte i FD Parts A/S har adgang til de oplysninger der registreres om dig.

 

Den dataansvarlige FD Parts A/S er:
FD Parts A/S
Naverland 32
2600 Glostrup

 

Oplysninger afgivet til FD Parts A/S videregives eller sælges på ingen måde. Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Som registreret kunde hos FD Parts A/S har du altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, samt gøre indsigelse mod registreringen. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til FD Parts A/S på mail: info@fdparts.dk.

 

Kundeoplysninger opbevares ikke krypteret.

 

Kundeoplysninger transmitteres ikke krypteret.