Smart Tachograf version 2

DTCO 4.1 - Obligatorisk og nyttig på samme tid!

Reglerne i EU Vejpakke 1 kræver en ny takograf pr. 21. August 2023, nemlig version 2 af den smarte takograf.

 

DTCO 4.1 fra VDO overholder fuldt ud disse lovkrav, samtidig med at den bevarer det velkendte betjeningskoncept, så chaufførerne næsten ikke skal vænne sig til noget nyt. For køretøjer, der rejser internationalt, eliminerer denne enhed det tidligere stop ved grænsepassage, da DTCO 4.1 automatisk registrerer grænsepassagen.
 

​Den nye takograf skal være installeret i alle nyregistrerede køretøjer over 3,5 t senest i dag den 21. august 2023. Inden juli 2026 skal alle erhvervskøretøjer over 2,5 t, der udfører internationale transporter, så være udstyret med anordningerne.

Automatisk registrering af grænsekrydsning

 

 

Version af den intelligente takograf

 

  • Fuldt ud overholder ændringerne til EU-forordning 2016/799 i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/1228

  • Hurtigt og nemt konfigureres via DTCO Configuration App

  • Standardiseret ITS-grænseflade til flådestyringssystemer

  • Understøtter kontrol og dataoverførsel via Bluetooth®

  • Automatisk detektering af grænseovergange

  • Understøtter udvidede køre- og hviletidsregler for internationale rejser

  • Konfigurerbare advarsler i henhold til arbejdstidsdirektivet 2002/15 EF

  • Forlænget inputtid for manuelle registreringer

  • Fremtidssikret med den lovpligtige opdateringsfunktion