Køre- hviletidsregler og VDO Fleet Tachograph Management

Daglig køretid 

Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer.

2 gange om ugen kan den daglige køretid sættes op til 10 timer.

 

Ugentlig køretid

Ugentlig køretid på maksimalt 56 timer

Eks.: fire dage med 9 timer og to dage med 10 timer pr. dag (= 56 timer)

Maksimalt 90 timers kørsel i en 14 dages periode. 

Eks.: 56 timer i den ene uge og efterfulgt af 34 timers i den efterfølgende uge.

Pauser

Du skal afholder min. 45 minutters pause efter 4,5 times sammenlagt kørsel. Pausen kan deles i først 15 minutter og senere 30 minutter.

Efter afholdt 45 minutters pause, starter en ny 4,5 times kørselsperiode (se dog afsnit for "Køretid" pr. dag!)

 

Daglig hviletid

Mindst 11 timers sammenhængende hvil i løbet af 24 timer, eller mindst 3 timer efterfulgt af 9 timer 
(alt sammen afholdt inden for 24 timer fra start på arbejdsdagen!)

3 gange om ugen kan hvilet nedsættes til 9 timer.

Ugentlig hviletid

Regulær ugentlig hvil er på mindst 45 timer.

Senest efter 6x 24 timer skal der holdes et ugentligt hvil.

Hver anden uge må der holdes et reduceret ugentligt hvil på mindst 24 timer.

Reduktion af ugentligt hvil skal kompenseres samlet inden for udløbet af de tre følgende uger i forlængelse af et andet hvil (dagligt eller ugentligt!)

OUT Kørsel

Såfremt man er undtaget køre- hviletidsbestemmelserne, indstilles takografen på "OUT". 

Derved fortæller man, at den registrerede kørsel ikke er omfattet af reglerne. 


 


Krav til vognmanden:

Krav 1:

Data fra takografen skal downloades minimum hver 2. måned.

Data fra førerkort skal downloades minimum hver 21. dag.

Krav 2:

Data skal overføres til et eksternt edb-medie, som skal være forsynet med et backup-system, der hindrer tab af data.

Krav 3:

Transportvirksomheden skal give førerne de nødvendige instrukser og føre regelmæssig kontrol for at sikre overholdelsen af bestemmelserne.


Med VDO Fleet Tachograph Management, kan du:

Holde øje med dine chaufførers køre-/hviletider

Kontrollere om dine chauffører har overtrædelser af både køre- hviletidsbestemmelserne såvel som overholdelse af Arbejdstidsdirektivet for mobil lønmodtagere. 

Overholdelse af download intervaller

Med Påmindelsesfunktionen i TIS-Web er det nemt at få overblik over hvornår download senest skal ske. 

Herudover, kan du se påmindelser for;

  • Udløb for førerkort
  • Eftersyn af takografen
  • Kontrol af kørerkort*
  • Lovpligtig efteruddannelse for chauffører

Daglig backup

Når data er overført til TIS-Web Tacho Management, så har du sikret dig mod tab af data. 

TIS-Web Tacho Management backup sker på daglig basis og efter professionelle standarder med høj sikkerhed.